El que vostè necessita saber

Tecnologia agrícola pot ser la zona més revolucionari i impactant de la moderna tecnologia, impulsat per la necessitat fonamental de produir prou menjar nutritiva per alimentar una creixent població mundial. La tecnologia abasta tot, des de la maquinària motoritzada que realitza un treball anteriorment preformat meva gent i els animals a les tecnologies de llavors millorades als agroquímics que donen suport al creixement dels cultius i protegir les plantes de males herbes i insectes destructius.

El repte del canvi climàtic i una major necessitat de millor protegir i gestionar els recursos naturals està fent recerca i desenvolupament en tecnologies de l'agricultura que permeten als agricultors a més eficaçment utilitzar recursos com aigua i nutrients, construir la salut del sòl mitjançant sistemes agronòmica de precisió, millorades llavors que produiran cultius que impacten positivament en la salut humana, així com la cria de la cria d'animals i pràctiques tramadol
que augmentarà de forma segura i humanament la sortida de la carn i els productes de proteïnes com la llet i els ous.

Lectura recomanada

enllaç