El que vostè necessita saber

Tecnologia agrícola pot ser la zona més revolucionari i impactant de la moderna tecnologia, driven by the fundamental need for to produce enough nutritional food to nourish a growing global population. The technology covers everything from powered machinery that does work formerly preformed my people and animals to enhanced seed technologies to agrochemicals that support crop growth and protect plants from destructive weeds and insects.

El repte del canvi climàtic i una major necessitat de millor protegir i gestionar els recursos naturals està fent recerca i desenvolupament en tecnologies de l'agricultura que permeten als agricultors a més eficaçment utilitzar recursos com aigua i nutrients, construir la salut del sòl mitjançant sistemes agronòmica de precisió, llavors realçades que produirà cultius que incideixen positivament la salut humana, així com la cria de ramaderia i pràctiques de forma segura i humanament augmentarà la producció de productes de carn i proteïnes llet i ous.

Lectura recomanada