Roman Warzecha

Roman Warzecha

Roman Warzecha

Pagès, Mazowia, Polònia

Roman Warzecha creix blat de moro, blat de moro, violació i cireres en una granja familiar a la regió de Mazowia de Polònia. Sr.. Warzecha porta el blat de moro i triticale recerca Institut de Fitomilloradors i aclimatació de Polònia (IHAR) i és membre de la xarxa mundial de pagès TATT.