Pam Johnson

Pam Johnson

Pam Johnson

Pagès, Estats Units

L'agricultor sisena generació, amb el seu marit i 2 fills-créixer el blat de moro i soja 2,700 hectàrees. Totes les llavors plantades són genèticament modificats amb trets per millorar la sanitat vegetal. Inclouen les pràctiques de conreu: sembra, mínim caixa registradora i tira fins a.