mark Waggoner

mark Waggoner

granger, Washington, EUA

Mark Wagoner és un agricultor familiar de tercera generació al sud-est de l'estat de Washington, on cultiva llavors d'alfals per a quatre grans empreses de llavors. Basant-se en l’abella alcalina, una abella nidificant de terra autòctona, i abelles talladores de fulles per a la pol·linització, Mark treballa amb la National Alfalfa and Forage Alliance i l'Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) per assegurar que s’utilitzin insecticides segurs i efectius durant el vol de les abelles. Marqueu els voluntaris com a membre de la junta de la Global Farmer Network i de molts altres consells que tracten problemes d’ús de l’aigua i del sòl. He has been appointed to the Washington State Department of Ecology Walla Walla Valley 2050 Committee, a planning group to improve water availability in the Valley. Treballa diligentment per desenvolupar i implementar estratègies de convivència per produir convencionals, alfals orgànics i genèticament millorats.