Lydia Sasu

Lydia Sasu

Lydia Sasu

Pagès, Ghana

Lydia Sasu ha dedicat la seva vida a millorar la vida dels agricultors de la dona rural. Com un pagès de família i Director Executiu de l'Associació acció desenvolupament (DAA) a Ghana, Lydia.