Jane Smith

Jane Smith

Jane Smith

Pagès, Nova Zelanda

Operació de cria en els sectors oví i boví – exportació genètica a Austràlia i Bangladesh. Recaptar farratgeres. Membre de la Junta de la veterinària Council de Nova Zelanda i de la societat de carn vermella.