Jane Smith

Jane Smith

granger, Nova Zelanda

Breeding operation in the sheep and beef industries – export genetics to Australia and Bangladesh. Augmentar els conreus de farratge. Membre del Consell del Veterinari de Nova Zelanda i de The Red Meat Partnership.