John Rigolizzo, jr.

Avatar photo

John Rigolizzo, jr.

granger, Nova Jersey, EUA

John Rigolizzo, jr. és una cinquena generació granger, aixecant prèviament 1,400 hectàrees de verdures fresques i blat de moro al sud de Nova Jersey. La granja familiar ara cria 70 hectàrees de blat de moro i John assessora els agricultors locals sobre el cultiu i la comercialització de verdures al detall. John s'ofereix com a membre de la junta de la Global Farmer Network i ha proporcionat lideratge a la Junta de Preservació de Terres Agrícoles, l'Associació de productors d'hortalisses de Nova Jersey i el Consell de tomàquet de Nova Jersey. Com expresident Granja Oficina Nova Jersey, el seu interès i des de fa molt de temps el suport de lliure comerç amb el suport de la seva participació en 11 missions comercials internacionals i la participació en reunions de l'Organització Mundial de Comerç a Seattle i Ginebra.