Jake Leguee

Jake Leguee

Jake Leguee

Pagès, Canadà

Jake i la seva granja familiar ~ 12,000 hectàrees – colza OGM, blat, blat dur, pèsols, Soja OGM, lli i llenties. Una de les granges de la zona de conrear la soja en primer 2010. Considerant ara blat de moro. No llaurar a 20+ anys.