Andrew Weidemann

Andrew Weidemann

Andrew Weidemann

Pagès, Austràlia

Andrew Weidemann explotacions amb la seva dona Julie, germà Rodney i la seva esposa Andrea a la regió de Wimmera de Victoria, Austràlia on creixen blat, l'ordi, colza, faves, chic and field peas, llenties, oaten and vetch hay along with White Suffolk prime lambs.