-SjMK2KSJmM

Click aquí to register for this FREE WEBINAR at globalfarmernetwork.live

CULTIVAR ELS AGRICULTORS’ SÈRIE WEBINAR DE VEU
Promoció del comerç: Els agricultors mundials parlen

febrer 4, 2021 a 2:00 pm GMT / 9:00 sóc IS

Paul Temple és un agricultor al nord d’Anglaterra al Regne Unit. Com a part de la sèrie de seminaris web de la Global Farmer Network, va a portar 4 agricultors junts pràcticament per a una conversa sobre l’agricultura que estem duent a terme, la nostra manera d’utilitzar la tecnologia, i la importància del lliure comerç.


This webinar is sponsored by the Global Farmer Network.