Below is the opening paragraph of The promise of smart rural communities, by Deloitte Center for Government Insights. The first in a broader series, la full article explores what smart rural communities are, com la connectivitat millorada pot transformar Amèrica rural en diverses dimensions, i els obstacles que es troben en el camí d'aquesta transformació.

Not your grandather’s farming

Feu un viatge a West Lafayette, Indiana, i podreu veure el futur de l'agricultura a Amèrica. Situat a la intersecció de la Gran Pradera i un extens tram de bosc de fusta dura, el Centre d’Agronomia per a la Recerca i l’Educació (ACRE) a la Universitat Purdue es compon 1,400 hectàrees de terres de conreu sotmeses per Wi-Fi de llarg abast i una àmplia xarxa de sensors que permeten la recollida diària de 1.4 petabytes de dades. ACRE represents the epicenter of theAgriculture 4.0movement, an effort to harness technologyfrom drones and satellite imagery to global positioning systems (GPS) and a wide array of Internet of Things sensorsto significantly increase the productivity of farming. En col·leccionar, analitzant, modelatge, i visualitzant quantitats ingents de dades, researchers at ACRE can better understand the impact of various inputs–aigua, adob, i tipus de sòl, among othersand tailor farm operations with more precision. L'objectiu? Per reduir costos, millorar els rendiments, augmentar l’eficiència, i potenciar el valor nutritiu dels cultius, per tal d’alimentar un estimat 9 mil milions de persones 20501.

1Teena Maddox, “Agriculture 4.0: Com l'agricultura digital està revolucionant el futur dels aliments,” TechRepublic, desembre 12, 2018.