Yh4RjLXHzSY

Membre de pagès xarxa global Jake Freestone lliurat del Regne Unit a una presentació en Groundswell 2018.

L'acte celebrat aquest passat mes de juny 27-18 a la zona de Hertfordshire “is an independent show and conference, ‘by farmers for farmers’, centrant-se en els mètodes emergents de la regeneració del sòl, reducció d'aportacions i incrementar la rendibilitat en situacions tuds i agricultura.”

Enllaç de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Yh4RjLXHzSY

Web de l'onada: https://groundswellag.com/