P3KDGHJE-SU

“Els científics ens diuen genèticament aliments modificats són segurs, però com podem saber si o no per la confiança que?

Es ’ s de lluny el més polèmic tema de pop foodie-isme: Si els cultius genèticament modificats són bo o dolent. D'una banda teniu el agricultors i científics que promocionen els beneficis, and on the other side are consumer groups and activists claiming a long list of dangers and demanding warning labels. Who can you believe?”

Would you like to know? Then check out the latest video exploring popular food myths at El tub d'alimentació: