JPwHPynNJ_A

Skeptoid mitjans de comunicació has recently launched El tub d'alimentació vídeo de la sèrie amb científic d'aliments, Tamara Robertson, to help answer the questions or counter misperceptions or pseudoscience on food issues.

Tan, “[h]Ostra molt de veritat hi ha reclamacions de risc causades pel tractament de boví amb antibiòtics?” Per esbrinar, Comprovi la seva primera obra en Antibiòtics en carn.