Hỗ trợ nông dân trên khắp thế giới

Hiến tặng cho tổ chức mạng lưới toàn cầu nông dân

Hiệp định thương mại

Thực phẩm & dinh dưỡng an ninh

An ninh lương thực và dinh dưỡng là tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể truy cập đầy đủ, giá cả phải chăng, Các thực phẩm bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ. Tổ chức y tế thế giới (Ai) xem xét hộ an ninh lương thực và dinh dưỡng là một quyền con người cơ bản. Tìm hiểu thêm

Công nghệ nông nghiệp

Dương thương mại và đầu tư quan hệ đối tác là một thỏa thuận thương mại được đề xuất giữa liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Mục đích của thỏa thuận này là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song phương. Tìm hiểu thêm

Cơ sở hạ tầng

Biofortification

Biofortification liên quan đến chọn giống cây trồng nhằm tăng giá trị dinh dưỡng trong cây. Tìm hiểu thêm