Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương

The Trans Pacific Partnership is a trade agreement that was negotiated between twelve Pacific Rim countries covering a variety of economic matters. Learn More

Ghi nhãn thực phẩm

Ghi nhãn thực phẩm phải tuân thủ các quy định trong hầu hết các vùng, both to prevent false advertising and to promote food safety. Learn More

Biofortification

Biofortification liên quan đến giống cây trồng để tăng giá trị dinh dưỡng của họ. Learn More

An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là một kỷ luật khoa học xác định phương pháp xử lý, chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm để ngăn chặn bệnh tật thực phẩm. Learn More

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng dùng để tiện nghi cơ bản và hệ thống phục vụ một quốc gia, city or region so its economy can function. Learn More