Thực phẩm & dinh dưỡng an ninh

An ninh lương thực và dinh dưỡng là tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể truy cập đầy đủ, giá cả phải chăng, Các thực phẩm bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ. Tổ chức y tế thế giới (Ai) xem xét hộ an ninh lương thực và dinh dưỡng là một quyền con người cơ bản. Tìm hiểu thêm

Chọn lạc quan như chúng tôi nguồn cấp dữ liệu trên thế giới

  Lúc bình minh của 2017, đó là thời gian để làm cho Mỹ tuyệt vời một lần nữa bằng cách America cạnh tranh một lần nữa- và đã trải qua mạng lưới toàn cầu của nông dân...

Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương

Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương là một thỏa thuận thương mại được đàm phán giữa 12 quốc gia Thái Bình Dương Rim bao gồm một loạt các vấn đề kinh tế. Tìm hiểu thêm

Công nghệ nông nghiệp

Dương thương mại và đầu tư quan hệ đối tác là một thỏa thuận thương mại được đề xuất giữa liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Mục đích của thỏa thuận này là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song phương. Tìm hiểu thêm

Chọn lạc quan như chúng tôi nguồn cấp dữ liệu trên thế giới

  Lúc bình minh của 2017, đó là thời gian để làm cho Mỹ tuyệt vời một lần nữa bằng cách America cạnh tranh một lần nữa- và đã trải qua mạng lưới toàn cầu của nông dân...

Cơ sở hạ tầng

Biofortification

Biofortification liên quan đến chọn giống cây trồng nhằm tăng giá trị dinh dưỡng trong cây. Tìm hiểu thêm