Food & Nutritional Security

An ninh lương thực và dinh dưỡng là tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể truy cập đầy đủ, giá cả phải chăng, nutritious food to meet their dietary needs. The World Health Organization (Ai) xem xét hộ an ninh lương thực và dinh dưỡng là một quyền con người cơ bản. Learn More

Transatlatnic Trade and Investment Partnership

Dương thương mại và đầu tư quan hệ đối tác là một thỏa thuận thương mại được đề xuất giữa liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Mục đích của thỏa thuận này là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song phương. Learn More

Paul_Temple_7624

Nông nghiệp với không có biên giới: Tại sao một anh nông dân sẽ bỏ phiếu để ở trong EU

Lịch sử cho thấy bản chất độc đáo của Anh quốc là một hòn đảo, tách ra từ lục địa châu Âu bởi một chỉ 22 miles, that has kept the same borders an...

Crop Protection and Disease

Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương

The Trans Pacific Partnership is a trade agreement that was negotiated between twelve Pacific Rim countries covering a variety of economic matters. Learn More

Biofortification

Biofortification liên quan đến giống cây trồng để tăng giá trị dinh dưỡng của họ. Learn More