Maria Gabriela Cruz

Maria Gabriela Cruz

Maria Gabriela Cruz

Boer, Elvas, Portugal

Maria Gabriela Cruz beheert een 500 ha boerderij in Elvas, Portugal die al in hun familie voor over 100 jaar. Groeiende maïs, tarwe, gerst en groene erwten, zij gebruiken neen-till of verlaagd tot methoden op de volledige boerderij. Ze is gegroeid biotech maïs sinds 2006.